Nhà đất Bà Rịa: Chỉ những đất có diện tích dưới 150m2 mới được cấp sổ đỏ

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành quy định mới đối với hạn mức các loại đất khi giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

sổ đỏ
Hiện nay, TP. Vũng Tàu là đô thị loại I thuộc tỉnh

Theo đó, trên địa bàn TP. Vũng Tàu, đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hạn mức đất ở để thực hiện việc giao đất cho mỗi cá nhân, hộ gia đình tự làm nhà ở không quá 150 m2/cá nhân, hộ gia đình. Còn tại xã Long Sơn, TP. Bà Rịa và các huyện thì không quá 300m2/cá nhân, hộ gia đình.

Đối với những khu vực đã có quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chi tiết 1/500 thì diện tích đất ở để giao cho mỗi cá nhân, hộ gia đình tự làm nhà ở theo quy hoạch đã được phê duyệt trước đó.

Đối với đất nông nghiệp, hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản không quá 3 ha; đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ thì hạn mức giao đất không quá 30 ha; hạn mức giao đất trồng cây lâu năm không quá 10 ha.

(Theo Báo Đầu tư Online)

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nhà Đất Số Bà Rịa – Nhà Đất Bà Rịa – Bất Động Sản Bà Rịa – Mua Nhà Bà Rịa